.................................................... پرستش به مسـتی‌ست در کیش مهر                     بـــرونند  زین جرگه  هشـیارها ..................................................... ................................................... .                                                               علامه سید محمدحسین طباطبایی     .   ادامه مطلب
/ 7 نظر / 33 بازدید

عالم مثــل افـلاطــون

                                                                                              به همه ی هیچ از افلاطون و  فلسفه نخوانده ها                                           و برای تمام رفتار های بازیگوشانه و بکر حیوان ناطق                                           به پیوست ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 37 بازدید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"زندگی خوب"

                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                    بعد از چند نطـفه ی          کلمات که منعقدشده و نشده؛    چون لخته خونی سقط شدند و، شدند ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 14 بازدید
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
3 پست